Индустриален Център Тракия
IC Trakia Индустриален Център Тракия АД
 

Документация

ICTrakia

Виброуплътнен бетон

ICTrakia

Бетонови изделия

ICTrakia

Строителни смеси

ICTrakia

Търси в сайта

ICTrakia
 

"Индустриален център Тракия" АД

   АД Индустриален център Тракия е регистрирано през 1999 година, с решение № 565 / 1999г. на Пловдивски окръжен съд, с предмет на дейност - производство на стомано-бетонови елементи и изделия и специализирани строителни материали.

 Дружеството е наследник на бившето - Домостроене АД и има дългогодишен опит в производството на бетонови изделия. Производствена база позволява голям капацитет и осигурява предпоставки за производство на висококачествени изделия.

 Производствената дейност се осъществява в два основни цеха и един спомагателен, произвеждащи продукция с различна номенклатура. Те са с подходяща за производство инфраструктура, включваща всички необходими комуникации – ток, вода, телефони и др. Районът е поставен под постоянна денонощна охрана.

 Произвежданите продукти от ИЦ Тракия АД се реализират основно на българския пазар. Основните групи Клиенти са строителни фирми и компании, с основна дейност - строителство на жилищни комплекси и промишлени обекти, фирми извършващи строителни ремонти, фирми за строеж и развитие на инфраструктурата към общините в региона, жилищно-строителни кооперации и частни потребители, извършващи различни строителни и строително-ремонтни дейности.

 През 2005 година бе пусната в експлоатация нова технологична линия за производство и пакетиране на сухи строителни смеси с марка Химакол. Капацитетът на линията е около 160 тона месечно при едносменен режим на работа.

 През 2009 г. дружество ИЦ Тракия реализира по проект на ФАР модернизиране на технологичната производствена линия, с планирано увеличение на производството с около 70%.

Индустриален център Тракия АД е сертифицирано по ISO 9001:2008.

 

 * Продукцията е структурирана в следните основни групи:

   - производство на бетонови изделия - бордюри, тротоарни плочки, пътни ивици, бетонни колове и други продукти от бетон и виброуплътнен бетон

   - Производство на сухи строителни смеси Химакол – лепила и шпакловки за строителство и ремонти, включително лепило за плочки - клас С1 и С2, лепило за топлоизолационни плочи, шпакловки за топлоизолации, циментова шпакловка, суха смес за разтвор за зидане

 * Продажба на различни размери Кварцови пясъци за индустрия и лека промишленост

ICTrakia
 
ISO 9001:2015 2016г. Валиден до 26 Юли 2019г.
ISO 9001:2015 Sertificate Expiry Date 26 July 2019
ISO 9001:2008 2012г.
Политика по качество на ИЦ Тракия в PDF формат
 
Индустриален Център Тракия