Индустриален Център Тракия
IC Trakia Индустриален Център Тракия АД
 

Документация

ICTrakia

Виброуплътнен бетон

ICTrakia

Бетонови изделия

ICTrakia

Строителни смеси

ICTrakia

Търси в сайта

ICTrakia
 

Индустриален център Тракия АД

  Индустриален център Тракия е производител на бетонови изделия. Дейността на дружеството включва още производство на сухи строителни смеси с марката Химакол - строителни лепила и шпакловки, разтвор за зидане, както и продажба на кварцови пясъци на едро и дребно.

 І. Продукти

Пакетираща машина  - производство на материали за сухо строителство
  - производство на изделия от вибриран и виброуплътнен бетон
  - кварцови пясъци
  - железарски изделия

* Бетонови изделия
Тротоарни плочки   - Тротоарни плочи – квадратни и шестоъгълни плочи (сиви и цветни), Н-плочи
  - Бордюри – градински и улични бордюри, бордюр Шел
  - Пътни ивици – сиви и цветни, луксозни пътни ивици
  - Бетонни колове
  - Паркинг елементи
  - Еко решетки

 

Тротоарни плочки Слънце  Тротоарни плочки Килим  Тротоарни плочки Килим 

 * Сухи строителни смеси - Химакол
  - Лепила за плочки – клас C1 и C2
  - Лепила за топлоизолационни плочи
  - Лепило-шпакловка за топлоизолация
  - Циментова шпакловка
  - Суха смес за разтвор за зидане

 ІІ. Дистрибуция на Кварцови пясъци

  - Кварцов пясък 0,16 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 0,4 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 0,63 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 0,8-1,2 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 1,2-1,6 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 1,5-3,0 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 1,6-2,4 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 2,4-3,3 мм – бял, торба 10 кг.
  - Кварцов пясък 3-5 мм – бял, торба 10 кг.
  - Кварцов пясък 5-10 мм – бял, торба 10 кг.
  - Пясък ЖКД 1,3-1,6 мм – жълт, торба 25 кг.
  - ПК 0,16 мм – бял кварцов пясък – бигбег 1 кг.
  - ПК 0,40 мм – бял кварцов пясък – бигбег 1 кг.
  - ПК 0,63 мм – бял кварцов пясък – бигбег 1 кг.
  - Кварцов пясък 0,8-1,2 мм – бял, бигбег 1 кг.
  - Кварцов пясък 1,2-1,6 мм – бял, бигбег 1 кг.
  - Кварцов пясък 1,5-3,0 мм – бял, бигбег 1 кг.
  - Пясък "-" 03 ЖКД - бигбег 1 кг.

ICTrakia
 
ISO 9001:2015 2016г. Валиден до 26 Юли 2019г.
ISO 9001:2015 Sertificate Expiry Date 26 July 2019
ISO 9001:2008 2012г.
Политика по качество на ИЦ Тракия в PDF формат
 
Индустриален Център Тракия