Индустриален Център Тракия
IC Trakia Индустриален Център Тракия АД
 

Документация

ICTrakia

Виброуплътнен бетон

ICTrakia

Бетонови изделия

ICTrakia

Строителни смеси

ICTrakia

Търси в сайта

ICTrakia
 

Шахти и капаци - Железобетонни изделия

Не се предлага  
ICTrakia

"Индустриален център Тракия" АД

 Производство и търговия с бетонови изделия, включително шахти, капаци за шахти, стъпала, плочи, както и бетонни изделия за изграждане на инфраструктура и други материали за строителство. Индустриален Център Тракия АД е доказан производител на изделия от бетон в България.

ICTrakia
 
ISO 9001:2015 2016г. Валиден до 26 Юли 2019г.
ISO 9001:2015 Sertificate Expiry Date 26 July 2019
ISO 9001:2008 2012г.
Политика по качество на ИЦ Тракия в PDF формат
 
Индустриален Център Тракия