Индустриален Център Тракия
IC Trakia Индустриален Център Тракия АД
 

Документация

ICTrakia

Виброуплътнен бетон

ICTrakia

Бетонови изделия

ICTrakia

Строителни смеси

ICTrakia

Търси в сайта

ICTrakia
 

Декларации за експлоатационни показатели

Декларация за експлоатационни показатели на Бетонни плочи за външно павиране 300/300/45mm

Декларация за експлоатационни показатели на Бетонни плочи за външно павиране тип шестоъгълни 370/320/185/50mm

Декларация за експлоатационни показатели на Бетонни плочи за настилки 400/400/48mm

Декларация за експлоатационни показатели на Бетонни бордюри 500/160/80mm

Декларация за експлоатационни показатели на Бетонни бордюри 500/250/150mm

Декларация за експлоатационни показатели на Бетонни бордюри 500/350/180mm

Декларация за експлоатационни показатели на Бетонни бордюри тип Пътни ивици 500/250/100mm

Декларация за експлоатационни показатели на Бетонни паркинг елементи 500/500/100mm

Декларация за експлоатационни показатели на Стоманобетонни стълбове за лозя 2100/70/70mm

Декларация за експлоатационни показатели на Стоманобетонни стълбове за огради от мрежи 2300/80/80mm

Декларация за експлоатационни показатели на Стоманобетонни стълбове за огради от мрежи 2200/100/100mm

 
ISO 9001:2015 2016г. Валиден до 26 Юли 2019г.
ISO 9001:2015 Sertificate Expiry Date 26 July 2019
ISO 9001:2008 2012г.
Политика по качество на ИЦ Тракия в PDF формат
 
Индустриален Център Тракия