Индустриален Център Тракия
IC Trakia Индустриален Център Тракия АД
 

Документация

ICTrakia

Виброуплътнен бетон

ICTrakia

Бетонови изделия

ICTrakia

Строителни смеси

ICTrakia

Търси в сайта

ICTrakia
 

Железобетонни колове

Бетонен кол


Размери: (см.)
210x7x7

Тегло - 21 кг.

 
Бетонни колове 210x7x7 см.
ICTrakia
Бетонен кол


Размери: (см.)
220x10x10

Тегло - 50 кг.

 
Бетонен кол 220x10x10 см.
ICTrakia
Бетонен кол


Размери: (см.)
230x8x8

Тегло - 33 кг.

 
Бетонен кол 230x8x8 см.
ICTrakia

"Индустриален център Тракия" АД

 Производство и търговия с бетонови изделия, включително бетонови колове за огради и лозя, лозарски и оградни бетонни колове, както и бетонни изделия за изграждане на инфраструктура и други материали за строителство. Индустриален Център Тракия АД е доказан производител на изделия от бетон в България.

ICTrakia
 
ISO 9001:2015 2016г. Валиден до 26 Юли 2019г.
ISO 9001:2015 Sertificate Expiry Date 26 July 2019
ISO 9001:2008 2012г.
Политика по качество на ИЦ Тракия в PDF формат
 
Индустриален Център Тракия