Индустриален Център Тракия
IC Trakia Индустриален Център Тракия АД
 

Кварцови пясъци

ICTrakia

Площи под наем

ICTrakia

Машина

ICTrakia
 

Индустриален център Тракия АД

 Дистрибуция на Кварцови пясъци

  - Кварцов пясък 0,16 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 0,4 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 0,63 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 1,0 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 1,2-1,6 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 1,5-3,0 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 1,6-2,4 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 2,4-3,3 мм – бял, торба 10 кг.
  - Кварцов пясък 3-5 мм – бял, торба 10 кг.
  - Кварцов пясък 5-10 мм – бял, торба 10 кг.
  - Пясък ЖКД 1,3-1,6 мм – жълт, торба 25 кг.
  - ПК 0,16 мм – бял кварцов пясък – бигбег 1 кг.
  - ПК 0,40 мм – бял кварцов пясък – бигбег 1 кг.
  - ПК 0,63 мм – бял кварцов пясък – бигбег 1 кг.
  - Кварцов пясък 1,0 мм – бял, бигбег 1 кг.
  - Кварцов пясък 1,2-1,6 мм – бял, бигбег 1 кг.
  - Кварцов пясък 1,5-3,0 мм – бял, бигбег 1 кг.
  - Пясък "-" 03 ЖКД - бигбег 1 кг.

ICTrakia
 
складове под наем
машина за производство на смеси за сухо строителство
 
Индустриален Център Тракия