Индустриален Център Тракия
IC Trakia Индустриален Център Тракия АД
 

Кварцови пясъци

ICTrakia

Площи под наем

ICTrakia

Машина

ICTrakia
 

Индустриален център Тракия АД

 Дистрибуция на Кварцови пясъци

  - Кварцов пясък 0,16 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 0,4 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 0,63 мм – бял, торба 25 кг.
  - Кварцов пясък 1,0 мм – бял, торба 25 кг.


  - ПК 0,16 мм – бял кварцов пясък – бигбег.
  - ПК 0,40 мм – бял кварцов пясък – бигбег.
  - ПК 0,63 мм – бял кварцов пясък – бигбег.
  - Кварцов пясък 1,0 мм – бял, бигбег.

ICTrakia
 
складове под наем
машина за производство на смеси за сухо строителство
 
Индустриален Център Тракия