Индустриален Център Тракия
IC Trakia Индустриален Център Тракия АД
 

Кварцови пясъци

ICTrakia

Площи под наем

ICTrakia

Машина

ICTrakia
 

Индустриален център Тракия АД - Цени

ЦЕНОРАЗПИС

Актуални цени на изделията в ИЦ Тракия

Наименование Размери Тегло Цена Цена с ДДС
(см.) (кг.) (лв./бр.) (лв./бр.)
 
 
Кварцови пясъци
 
Кварцов пясък 0,16 мм - бял Торба 25 кг. 10,75 12,90
Кварцов пясък 0,40 мм - бял Торба 25 кг. 10,75 12,90
Кварцов пясък 0,63 мм - бял Торба 25 кг. 10,75 12,90
Кварцов пясък 1,0 мм - бял Торба 25 кг. 10,75 12,90
Кварцов пясък 1,0-1,6 мм - бял Торба 25 кг. 10,75 12,90
Кварцов пясък 1,5-3,0 мм - бял Торба 25 кг. 10,75 12,90
Кварцов пясък 1,6-3,0 мм - бял Торба 25 кг. 10,75 12,90
Пясък ЖКД 1,2-1,6 мм - жълт Торба 25 кг. 10,00 12,00
Пясък ЖКД 1,3-1,6 мм - жълт Торба 25 кг. 10,00 12,00
Пясък ЖКД 1,6-3,0 мм - жълт Торба 25 кг. 10,00 12,00
Пясък ЖКД 2,0-3,0 мм - жълт Торба 25 кг. 10,00 12,00
Кварцов пясък 0,16 мм - бял бигбег 1 кг. 0,20 0,24
Кварцов пясък 0,40 мм - бял бигбег 1 кг. 0,25 0,30
Кварцов пясък 0,63 мм - бял бигбег 1 кг. 0,25 0,30
Кварцов пясък 1,0 мм - бял бигбег 1 кг. 0,30 0,36
Кварцов пясък 1,0-1,6 мм - бял бигбег 1 кг. 0,35 0,42
Кварцов пясък 1,5-3,0 мм - бял бигбег 1 кг. 0,40 0,48
Кварцов пясък 1,6-3,0 мм - бял бигбег 1 кг. 0,40 0,48
ICTrakia
 
складове под наем
машина за производство на смеси за сухо строителство
 
Индустриален Център Тракия