Индустриален Център Тракия
IC Trakia Индустриален Център Тракия АД
 

Кварцови пясъци

ICTrakia

Площи под наем

ICTrakia

Машина

ICTrakia
 

Индустриален център Тракия АД - Цени

ЦЕНОРАЗПИС

Актуални цени на изделията в ИЦ Тракия

Наименование Размери Тегло Цена Цена с ДДС
(см.) (кг.) (лв./бр.) (лв./бр.)
 
 
Кварцови пясъци
 
Кварцов пясък 0,16 мм - бял Торба 25 кг. 10,75 12,90
Кварцов пясък 0,40 мм - бял Торба 25 кг. 12,00 14,40
Кварцов пясък 0,63 мм - бял Торба 25 кг. 12,00 14,40
Кварцов пясък 1,0 мм - бял Торба 25 кг. 14,00 16,80
Кварцов пясък 0,16 мм - бял бигбег 1 кг. 0,25 0,30
Кварцов пясък 0,40 мм - бял бигбег 1 кг. 0,30 0,36
Кварцов пясък 0,63 мм - бял бигбег 1 кг. 0,35 0,42
Кварцов пясък 1,0 мм - бял бигбег 1 кг. 0,45 0,54
ICTrakia
 
складове под наем
машина за производство на смеси за сухо строителство
 
Индустриален Център Тракия